Yurtiçi Yayınlar:

 1. Özdemir E, Şanlı H. Bebek kozmetikleri. Türk Klin Tıp Bilimleri 2001;21:149-155
 2. Ekmekçi P, Bostancı S, Anadolu R, Özdemir E, Gürgey E. Verrucous carcinoma of the hand: a case report and review of the literature. Dermatopatol 2001;10:97-100
 3. Özdemir E, Kundakçı N. Kanıta dayalı tıp. Dermatopatol 2001;10:125-128
 4. Özdemir E, Anadolu RY. Dermatolojide yoğun bakım. Turkderm 2002;36:13-18
 5. Özdemir E, Kundakçı N. Dar bant UVB ve UVA1 fototerapileri. Türk Klin Dermatol 2002;12 (1):44-51
 6. Özdemir E, Şanlı H. Dermatolojide botulismus toksininin kullanımı. Türk Klin Dermatol 2002;12 (3):174-180
 7. Özdemir E, Erdem C. Antifosfolipid sendromu.Türk Klin Dermatol 2003;13(2):128-136
 8. Erdem C, Özdemir E. Lenfoma benzeri ilaç reaksiyonları. 5.Dermatolojide     Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, 2003
 9. Şanlı H, Özdemir E, Arat M, Ekmekçi P, Soydan E, Akan H. Kronik graft versus host hastalığında gelişen oral likenoid lezyonların klinik özellikleri. Turkderm 2004;38(2):120-3

Yurtdışı Yayınlar:

 1. Şanlı H, Özdemir E. Ig M class anticardiolipin antibody and anti- Ro/SS-A positivity in urticarial vasculitis associated with hepatitis C virus infection. Int J Derm;2002;41:930-2
 2. Ekmekçi P, Boyvat A, Özdemir E, Gürler A, Gürgey E. Is long term observation of patients with recurrent aphthous stomatitis necessary? Clinical follow-up of 1238 cases. Adv Exp Med Biol 2003;528:127-130
 3. Özdemir E, Bostancı S, Ekmekçi P, Gürgey E. Chemical Matricectomy with 10% sodium hydroxide for the treatment of ingrowing toenails. Dermatol Surg 2004;30:26-31
 4. Özdemir E, Kocyigit P, Bostancı S, Okcu-Heper A, Aksu D, Gürgey E. Epithelioid sarcoma metastatic to the tongue: a rare entity. J Cutan Pathol. 2004 May;31(5):401-5.
 5. Kocyigit P,Bostancı S, Özdemir E, Gürgey E. Sodium hydroxide chemical matricectomy for the treatment of ingrown toenails: comparison of three different application periods. Dermatol Surg 2005;31(7Pt1):744-7
 6. Özdemir E, Bostancı S, Akyol A, Ekmekçi P, Gürgey E. Congenital malalignment of the great toenails in a pair of monozygotic twins. J Am Podiatr Med Assoc. 2005;95(4):398-400
 7. Demirci E, Boyvat A, Arıca E, Kocyiğit P, Özdemir E, Heper AO. Keratosis lichenoides chronica: marked response to PUVA therapy in combination with acitretin. Acta Derm Venereol 2005;85:552-3

KİTAP

1-Derinin İnflamatuvar Hastalıkları. Hatice Şanlı, Esin Özdemir. Bilimsel Tıp Yayınevi 2003 Ankara